ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอ ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D )

อำเภอ ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D )

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.30 น. *นางบุญทิวา วรรณประเวศ * พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามหมอบหมายให้นางเอื้อมพรดิษฐจำเนียร หน.กลุ่มงานส่ารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมทีมงานจากสพจ.สส.และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน otop อำเภอ ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ต.ท่าคา (จักสานก้านมะพร้าว) ต.บางช้าง (ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน)อ.อัมพวา

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม
(Visited 1 times, 1 visits today)