ขนาดอักษร:
ภาษา:

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

02/05/2017 03.13 น.

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

นายวีระพงษ์ อ่างทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายนายกิตติ บำรุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2560 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสรรค์ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งให้ข้อมูลสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแก่คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต

21/04/2017 01.54 น.

การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. *นางบุญทิวา วรรณประเวศ * พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นางสาวสุภวันย์ ชวินโรจน์พงศา นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ แนะนำการติดตั้งและใช้งานระบบ OA และการจัดทำว็บไซต์อำเภอ แก่ จนท. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออัมพวา และอำเภอเมืองฯ...โดยนางสาวสุรีวรรณ คนณา พัฒนาการอำเภออัมพวา และนางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองฯ ...ให้การสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้

21/04/2017 01.51 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ติดตามสนับสนุน ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. * นางบุญทิวา วรรณประเวศ * พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงครามหมอบหมายให้น.ส.ปทุมพร สุขอาษา หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ นายสมบัติ ยังวัฒนา หน.ฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวภัทรวรรณ อรุณรัตน์ รักษาการพัฒนาการอำเมืองสมุทรสงครามและนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน otop ติดตาม สนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

ลิ้งค์หน่วยงาน